OBOJŽIVELNÍCI

Obojživelníci vám na českém území málem vymřeli suchem, toxicitou a nedostatkem hmyzu. Je to národní katastrofa a okamžitě si s nimi začněte vyrovnávat vztahy na sakrální tím, že založíte rybníky, mokřady, remízky, potůčky, sakrální parky a zahrady s jezírky a zavodníte zemi. Jinak hrozí nedostatek ptáků, kteří svým zpěvem regulují kvetení rostlin. Bez jejich zpěvu rostliny přestávají kvést a v zemi nic neroste a včely vymírají na rakovinu. Potřebují frekvence ostatního hmyzu a ptačí zpěv pro svůj příjemný pocit. JSME ABSOLUTNÍ KOEXISTENCE.

Na stránce pracují ABSOLUTNÍ BOZI.