O ŽIVOTĚ VELRYB V TAJNÉ PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE A PO JEJICH OSVOBOZENÍ Z MUČENÍ

Na velrybím zpěvu závisí veškerý život v mořích a oceánech, neboť velrybí zpěv jsou frekvenční kódy, na základě kterých se množí kril. Kril je potrava pro malé ryby a ty pro větší ryby a ty skrmují predátoři. Velryby svým zpěvem drží sakrální oceánské a mořské životní koloběhy. Bez jejich zpěvu je všechno tvorstvo vodní zmatené. Fašističtí ariáni málem velryby vyvraždili plasmovým upalováním a rozsřelováním plasmovými střelami. Z velrybích hejn si dělali tréningové střelnice zaměřování a bavili se jejich utrpením. Téměř žádná z velryb na světě proto není zdravá. Poraňovali i velrybí mláďata ještě v děloze bolestí matek a otců. Nevážili si božího stvoření a mučili jej po mnoho desetiletí. www.faunabohemska.cz/velryby/

NEJPRVE si uvědomte krutost světa, 

ve kterém jste dosud žili.

https://www.psychotronickavalka.cz/muceni-vodnich-tvoru/

Potom si přečtěte o životě velryb více na této stránce.

ZA NORMÁLNÍCH OKOLNOSTÍ VELRYBY TVOŘÍ SAKRÁLNÍ ABSOLUTNÍ DUÁLNÍ PÁRY, KTERÉ JSOU SI VĚRNÉ JAKO LABUTĚ CELÝ ŽIVOT.

Bohužel si na více než 100 let fašističtí ariáni udělali z velrybích hejn psychotronické střelnice.

Všimněte si dobře poranění velryb, kterým se říká BLUE WHALE (modrá velryba) psychotronickými zbraněmi, které vám předkládáme níže,
Tyto velryby jsou za normálních okolností středně šedo-modro bílé a nečernají stářím, ale zčeraly a nebo zbělaly, kde neměly, poraněním psychotronickými plasmovými zbraněmi. 
Do poraněné kůže se jim pak dali paraziti.

Tyto velryby ani moc nevyskakují z vody, jsou poměrně líné a vybičují se k výkonu

pouze když v hejnu nahánějí velký obsah krilu doprostředka hejna, aby kril nahnaly a zmátly směrem, kterým se jim to hodí. Vyskakováním straší kril.

Ale pokud po nich pálili bezohlední fašisti, aby velryby vyskakovaly před turisty, tak to bylo bolestí a zoufalstvím.

Toto odstřelování skončilo teprve v srpnu 2021 a bude trvat ještě asi 100 let, než se velryby přestanou bát psychotronického mučení a začnou jinak zpívat.

Jejiž zpěv byl celosvětově zoufalý.

Tato největší žijící velryba je nepostradatelná pro všechny koloběhy života v oceánech. 

Její zpěv iniciuje tvorbu drobného krilu, kterým se živí oni i ostatní dravé ryby.

Bez zpěvu velryb by se zvrhly přirozené vodní koloběhy životní a skončili bychom pouze se žraloky, kteří by se požírali navzájem a byli by větší a větší a skákali by na břeh a pluli by i řekami, aby lovili lidi. 
Příroda je moudře nastavená na vendety za nehodné hospodaření s jejími přírodními přirozenými životními koloběhy. 
Podobně jsou nastaveni i ještěrky a plazi, kteří když nemají přirozené množství potravy a nemají větší predátory, tak se silně rozmnožují a požírají se navzájem a jsou větší a větší až útočí na člověka. 
Dinosauři byli přemnožené a přerostlé ještěrky a plazi, neboť neexistovalo dostatek savců. 
Naštěstí je spláchla první apokalyptická potopa světa.

MODRÁ VELRYBA DORŮSTÁ KOLEM 30 METRŮ A VÁŽÍ PRŮMĚRNĚ 100 TUN.MÁ SAMETOVOU KŮŽI, KTERÁ JE BLEDĚ ŠEDOMODRÁ AŽ STŘEDNĚ ŠEDOMODRÁ.ŽIJE V PÁRECH A RODÍ JEDNO MLÁDĚ BĚHM ASI 3 LET. POTOM MU RODIČE UKAZUJÍ JEJICH ŽIVOTNÍ TRASU NĚKOLIK LET, NEŽ SE MLÁDĚ VE STÁDU OSAMOSTATNÍ.

Velryby BLUE WHALE putují každý rok mezi polárními oblastmi a teplými vodami, kde se rozmnožují. Urazí několik tisíc kilometrů a po celou cestu zpívají. Dorozumívají se frekvenčním zpěvem nejenom mezi sebou, ale rozumí jim velká spousta oceánského života.

Na světě je jenom několik míst kde se velryby BLUE WHALE rozmnožují.